Program ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mali zajmovi namijenjen je subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020.

Cilj navedenog programa je da HAMAG-BICRO izravno odobrava kreditiranje mikro i malim subjektima malog gospodarstva u iznosu od 1.000,00 do 25.000,00 EUR uz povoljnije uvjete financiranja, uz smanjenje kamatne stope i smanjene razine potrebnih sredstava osiguranja.

Korisnici ESIF MIKRO INVESTICIJSKOG ZAJMA

Ovaj Program namijenjen je subjektima malog gospodarstva uključujući i fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za zajam nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt već planiraju isti osnovati.

Ukoliko se zajam odobri, potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se Ugovor o zajmu ugovara isključivo sa registriranim gospodarskim subjektom.

Kamate po ovim programima

Kreću se od 0,5% do 1,5%

Rok otplate

Od 1 do 5 godina uključujući poček.
Poček do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine.

Otplata zajma vrši se u jednakim kvartalnim ratama.
Rok korištenja mikro investicijskog zajma je najviše do 6 mjeseci od potpisivanja Ugovora o zajmu.

Prednosti ovog programa:

Kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja ( uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja ).

Cilj i namjena ovog programa:

Cilj je povećati dostupnost financiranja mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu:

– osnivanja obrta i trgovačkih društava;
– modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja;
– samozapošljavanja;
– zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta.

Namjena:

1. Za osnovna sredstva – materijalna imovina
– Osnivačka ulaganja
– Zemljište, građevinski objekti
– Oprema i uređaji

Nematerijalna imovina

– Razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize

2.Trajna obrtna sredstva ( maksimalno do 30% iznosa zajma )

– financiranja trajnih obrtnih sredstava s ciljem omogućavanja bržeg rasta
poslovanja i povećanja tržišnog udjela poduzetnika;
– modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja;
– financiranja tekućih obveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima;
– zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta;
– financiranja obrtnih sredstva za nesmetano obavljanje proizvodnje;
– postizanja, održavanja i poboljšanja likvidnosti poduzetnika;
– povećanja konkurentnosti;
– podmirenja obveza prema dobavljačima;
– pripreme izvoza;
– poboljšanja kvalitete usluge u turističkoj sezoni.

Programima se ne financira:

• financiranje PDV-a;
• refinanciranje postojećih obveza;
• investicije koje služe u osobne svrhe;
• izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti;
• kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima;
• benzinske postaje;
• kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba; povezane osobe i poduzeća definirana su sukladno članku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17.lipnja 2014. te Međunarodnim računovodstvenim standardom 24;
• prodajni i servisni auto saloni;
• taxi službe i rent-a car;
• vozila za cestovni prijevoz tereta sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013.;
• trgovačke djelatnosti;
• djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću;
• djelatnosti jednog ili više ograničenih sektora sukladno Prilogu 3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 964/2014 od 11.rujna 2014.;
• poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore).

Za kvalitetnu i brzu pripremu natječajne dokumentacije koja uključuje visokokvalitetni Poslovni plan

Kontaktirajte Nas

Dogovorimo sastanak i saznajte kako Vam možemo pomoći !

Contact Us