Kreditiranje poduzetnika početnika

Za poduzetnike početnike postoje kreditne linije koje prati državna razvojna banka (HBOR). Dobrim se dijelom, pa čak i do 80% glavnice takvi krediti mogu osigurati državnim jamstvima putem agencije za malo gospodarstvo (HAMAG-BICRO-a).

Što je važno za ovakve skupine kako bi se njihovi zahtjevi pozitivno ocijenili?

Za početnike bitno je znati da su takvi kreditni programi namijenjeni isključivo poduzetnicima te da se na njih ne može aplicirati kao fizička osoba već se mora registrirati neki oblik poslovne djelatnosti (d.o.o.; j.d.o.o.; obrt; OPG…).

Razvojna banka u sklopu svojih kreditnih linija namijenjenih poduzetnicima, za svaki od programa propisuje kome su namijenjeni, način kreditiranja, minimalni i maksimalni iznos kredita, rok korištenja kredita, maksimalno razdoblje počeka, rok otplate kredita, visinu kamatne stope, naknade itd..

Povoljnije uvjete financiranja mogu ostvariti i poduzetnici na područjima od posebne državne skrbi, potpomognutim područjima, brdsko-planinskim područjima, otocima; oni koji su dokazali tržišnu konkurentnost itd..

Kada govorimo o kreditima za poduzetnike, oni moraju biti namjenski utrošeni.

Ako su krediti namijenjeni ulaganjima u osnovna sredstva a iznos kredita namijenjen ulaganju u trajna obrtna sredstva moramo naglasiti da taj iznos u pravilu može biti do 30% iznosa kredita.

Osnovna sredstva čini dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina. U materijalnu imovinu ubrajamo zemljište, građevinske objekte (bez obzira da li se kupuju ili grade), opremu i uređaje (strojeve, aparate, alate i sl.) a u nematerijalnu patente, licencije, koncesije, autorska prava, franšize i sl.

Trajna obrtna sredstva su kratkotrajna imovina – u pravilu gotov novac, koji je financiran iz kvalitetnih dugoročnih izvora (kredita) i koji služi povećanju koeficijenta likvidnosti odnosno sposobnosti podmirivanja kratkoročnih obveza – troškova dobavljača, zaposlenih, države, „hladnog pogona“ itd.

Obrtna sredstva nazivaju se još i radnim kapitalom. Kada je riječ o novim projektima, bitno je znati da će banka vrlo vjerojatno uvjetovati djelomično korištenje kredita za ulaganje u osnovna sredstva odnosno neće odobriti kredit za osnovna sredstva ako se dio ulaganja ne usmjeri i na obrtna.

To je prvenstveno zbog razdoblja uhodavanja posla – naime, bez obzira o kakvom se poslovnom pothvatu radi biti će potrebno neko vrijeme da se zatvori taj nabavno-(proizvodno)-prodajno-naplatni ciklus.

Na neki način obrtnim sredstvima osigurava se da poduzetnik ne zapadne u poteškoće na samom početku svoje poslovne avanture, ali i kako se ne bi oštetili drugi dionici projekta (dobavljači, zaposleni, banka, država itd.).

Navedeni krediti nisu namijenjeni kreditiranju svih djelatnosti.

Postoje dakle djelatnosti koje se ne kreditiraju poput:

– dijelova investicije koji služe u osobne svrhe;
– kupovine, gradnje i opremanja apartmana osim ulaganja u apartmanske hotele s restoranom;
– kockarnice, kladionice i slične djelatnosti;
– proizvodnja, prerada i distribucija duhana;
– prodajni i servisni auto saloni;
– već započeta ulaganja, odnosno one investicije koje su u tijeku u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje i ribarstva ukoliko se sredstva plasiraju uz poticajnu kamatnu stopu;
– kupnja, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje poslovnih prostora za trgovačke djelatnosti, osim na područjima od posebne državne skrbi, otocima i brdsko-planinskim područjima;
– djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja,
– djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja,
– djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću;
– aktivnosti koje uključuju životinje u eksperimentalne i znanstvene svrhe;
– aktivnosti koje imaju negativan utjecaj na okoliš a nisu u značajnoj mjeri ublažene ili kompenzirane; javnobilježnička djelatnost i slično.

Važno je naglasiti da imate kvalitetan poslovni plan ili investicijsku studiju koja čini 90% prijavnog paketa (i po sadržaju i po važnosti), potrebno je priložiti i svu ostalu propisanu dokumentaciju.

Bez adekvatnog osiguranja jednostavno nije moguće dobiti poduzetnički kredit, kako kod poslovnih banaka tako i kod razvojne banke. Za početnike je to najčešće problem i upravo zbog toga daje se mogućnost osiguranja kredita velikim dijelom državnom jamstvima.

Za početnike to jamstvo HAMAG-BICRO nudi do 80%
Ako koristimo maksimalni iznos osiguranja kredita od 80% njegove glavnice, ostaje za osigurati minimalno 20% glavnice kredita. Jamstvo tog dijela kredita daje se banci koja daje kredit.

Tih 20% glavnice kredita može se osigurati na više načina:
– prihvatljivi instrumenti osiguranja prihvaćaju se mjenice i zadužnice
– zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist banke (hipoteke)
– bankarske garancije
– i drugi uobičajeni instrumenti osiguranja u bankarskom poslovanju.

Bankarske garancije manje su izgledne za poduzetnike početnike, kao i mjenice i zadužnice. Kredit za početnika odnosno onaj njegov dio koji nije pokriven državnim jamstvom, moguće je osigurati dugotrajnom imovinom koja se nabavlja za potrebe projekta i realizacije poslovne ideje poduzetnika.

Prema tome, ako se radi o poslovnom prostoru on će biti u zalogu dok god se ne otplati kredit; isto tako i oprema i uređaji. No bitno je znati da nije moguće ponuditi svu opreme i uređaje kao instrument osiguranja. Dakle, oprema i uređaji koji se nude kao osiguranje moraju biti dugotrajna imovina; prema računovodstvenim standardima dugotrajnom imovinom smatraju se stvari pojedinačne vrijednosti iznad 3.500,00 HRK.

U obzir treba uzeti i razdoblje amortizacije te dugotrajne imovine o čemu može ovisiti rok otplate kredita. Primjerice, ukoliko se određena imovina koja se zalaže amortizira po stopi od 25% godišnje, njezina knjigovodstvena vrijednost će po isteku četvrte amortizacijske godine biti 0,00 HRK. Njezina tržišna vrijednost će naravno biti veća ali ostaje za procijeniti tu buduću tržišnu vrijednost, što za banku i pitanje osiguranja kredita opet može biti problem.

Prema tome, stvari čija je pojedinačna vrijednost manja od 3.500,00 HRK, ne mogu biti instrumenti osiguranja i to je nešto o čemu treba voditi računa.

Upravo zbog toga, razvojna banka propisuje da minimalno 70% kredita mora biti uloženo u osnovna sredstva – obrtnim sredstvima ne može se osigurati kredit ali s obzirom da se nude pod istim uvjetima kao i kredit za ulaganja u osnovna sredstva, to je nešto što se svakako preporuča iskoristiti.

Za sva pitanja vezana uz kreditiranje i izradu poslovnih planova ili investicijskih studija obratite nam se s povjerenjem.

Kontaktirajte Nas

Dogovorimo sastanak i saznajte kako Vam možemo pomoći !

Contact Us