KAKO OTVORITI J.D.O.O.

1. Kod javnog bilježnika otiđite i napravite rezervaciju imena tvrtke
– cijena po jednoj rezervaciji = 10,00 kn
– smisliti bar 2 imena
– provjeriti na https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1 da nema već takvo ime (mora se
razlikovati bar 3 slova)

2. Kad Trgovački sud odobri ime ( u roku 3 dana od predaje), bilježnik Vas zove da dođete potpisati ostale papire, te trebate uplatiti 200,00 kn za objavu oglasa u Narodnim novinama i 60,00 za upis u Trgovački sud i kopije uplatnica dostaviti bilježniku, te u banci u kojoj mislite otvoriti poslovni račun uplatili osnivački polog (minimalno 10,00 kn), te potvrdu koju Vam daje banka također odnijeti javnom bilježniku.

3. Kad Trgovački sud izda rješenje o upisu tvrtke, opet Vas zove javni bilježnik da dođete podići papire, te tom prilikom plaćate javnobilježničke troškove 547,50 kn.

4. Nakon što ste preuzeli rješenje, a prije početka rada potrebno je obaviti sljedećim redoslijedom:

*NARUČITI PEČAT
-mora sadržavati naziv tvrtke i sjedište, ostalo po želji
-za izradu treba: original rješenja o upisu osnivanja trgovačkog društva u registar Trgovačkog suda – NA UVID i običnu kopiju za njih

*DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
-Zagreb, Branimirova 19
-Statistički broj (porezni broj)
– kopija rješenja o upisu,
– pečat,
– popunjen RPS1 obrazac,
– podatak o OIB-u

*OTVARANJE RAČUNA-BANKA U KOJOJ JE UPLAĆEN OSNIVAČKI POLOG
– kopija Rješenja o upisu, i original na uvid
– pečat
– rješenje Državnog zavoda za statistiku

*POREZNA UPRAVA – prema mjestu sjedišta tvrtke
– kopija rješenja o upisu
– kopija rješenja Državnog zavoda za statistiku
– preslika potpisnog kartona iz banke
– Ugovor o zakupu poslovnog prostora za sjedište (ovjeren od centralne porezne – Novi Zagreb)
– Ugovor o vođenju knjigovodstva

*PRIJAVA TVRTKE NA MIROVINSKO OSIGURANJE – popuniti tiskanicu M-11P, žig, papiri na uvid
*PRIJAVA TVRTKE NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – popuniti tiskanicu T1, žig, papiri na uvid

Kontaktirajte Nas

Dogovorimo sastanak i saznajte kako Vam možemo pomoći !

Contact Us